GROUP B / WEEK II / APRIL 22 2018

WK: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
TIMEFIELDTEAMSREFREES
MM
8:00 AMCHIVAS2V/STRINITY FC3
8:00 AMMAZALTEPEC0V/SBAYERN MUNICH1
8:00 AMFREEHOLD UNITED18V/SLOBOS FC0
8:00 AMNAPOLI1V/SCHAPIN FC3
8:00 AMREAL MADRID3V/SXOCHI FC1
8:00 AMPUEOAXOFF