GROUP B / WEEK I / APRIL 15 2018

WK: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
TIMEFIELDTEAMSREFREES
MM
8:00 AMCHIVAS0V/SFREEHOLD UNITED10
8:00 AMTRINITY FC7V/SXOCHI FC2
8:00 AMMSC COYOTES10V/SLOBOS FC0
8:00 AMCHAPIN FC5V/SMAZALTEPEC3
8:00 AMREAL MADRID2V/SPUEOAX1
8:00 AMBAYERN MUNICH3V/SNAPOLI1