SPRING LEAGUE / WEEK 2

WK: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

[
TIMEFIELDTEAMSREFREES
MM
MARLBORO 3GALACTICOS1V/STONY PIZZA3
WEST FRONT STBAYERN MUNICH 3V/SSACACHISPAS3
WEST FRONT STATHL OLD BRIDGE2V/SFREEHOLD UNITED6
ENGLISHTOWNC C. OAXACA 2V/SDREAM TEAM 1
MARLBORO 4JUVENTUS2V/SMAZALTEPEC1
MARLBORO 3LOBOS F.C. 1V/SATHLETICO LEON 10
ENGLISHTOWNCHAPIN F.C.0V/SMALACAS9
DEPTVO TEPEV/SOFF